Β. Δ. ΑΔΑΜΟΥ ΑΕΒΕ (Εξουσιοδοτημένος Έμπορος & Επισκευαστής)